Νέα & Ανακοινώσεις
02/06/2016
Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης

 Ανακοίνωση

Συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου και του Συστημικού Ιστιτούτου Κύπρου για την προσφορά εθελοντικών
Υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης, Διαλέξεων/Εργαστηρίων για τα μέλη του Συνδέσμου.

Το Συστημικό Ιστιτούτο Κϋπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο θα παρέχει δωρεάν 
προσωπικές συναντήσεις στα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου μας για την στήριξη 
τόσο των ατόμων με Συγγενή Καρδιοπάθεια, όσο και των οικογενειών τους.

Οι συνεδρίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον Σύνδεσμο 

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο γραφείο του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 22315196