Νέα & Ανακοινώσεις
21/07/2016
Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη του ότι η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Ιατρικού Κέντρου Το Παιδί επανεξετάζεται και από τις δύο πλευρές.

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα αναλόγως των εξελίξεων.