Νέα & Ανακοινώσεις
27/10/2016
Σχέδιο παροχής για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις

Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου μας,

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας πληροφορούμε ότι χθες προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το πιο πάνω σχέδιο που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και αποβλέπει στην καταπολέμηση του φαινομένου απροθυμίας να προσλαμβάνονται άτομα με Χρόνιες Παθήσεις. Ο Σύνδεσμος μας είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία του Σχεδίου το οποίο θα λειτουργήσει κάτω από την ομπρέλλα της Παγκύπριας Οργάνωσης Συνδέσμων Πασχόντων και φίλων (ΠΟΣΠΦ).

Δίνονται πιο κάτω κάποια βασικά στοιχεία του Σχεδίου.

Δικαιούχοι:
(1)    Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.

(2)    Είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών η οποία βάση κριτηρίων της ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μέλος. Θα πρέπει να προσκομιστεί (α) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να καταγράφει την ασθένεια του αιτητή, (β) Βεβαίωση από το σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη και (γ) Βεβαίωση από την Ομοσπονδία ότι ο σύνδεσμος είναι μέλος της. Παρακαλούμε σημειώστε ότι   ο Σύνδεσμος μας είναι μέλος της Ομοσπονδίας.

Ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους ή και μερικής απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες. Νοείται ότι σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του εργαζομένου πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου που καλύπτει η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης λόγω εθελοντικής αποχώρησης, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας ή νόμιμης απόλυσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο εργοδότης θα τυγχάνει της ανάλογης μείωσης της χορηγίας.

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο: (α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες), (β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους, (γ) Άτομα που συνδέονται με α΄ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης θεωρείται ο μέτοχος/ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Μορφή και Ανώτατο Όριο χορηγίας:
Η χορηγία που θα παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα που ανήκουν στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, θα είναι ύψους 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €10.000.

Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία για εργοδότηση ασθενών μελών του Συνδέσμου μας και προτρέπουμε όσους από εσάς μπορείτε να επωφεληθείτε, να το πράξετε χωρίς καθυστέρηση.

Όσοι ασθενείς ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εργοδότηση αλλά δεν είναι μέλη του Συνδέσμου μας, θα πρέπει να γίνουν μέλη, αφού επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο μας. Αυτός είναι όρος του σχεδίου και ισχύει για όλους τους συνδέσμους με σκοπό τη διασφάλιση της τάξης και την αποφυγή εκμετάλλευσης ή κατάχρησης του σχεδίου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Αν έχετε υπόψη σας πιθανό εργοδότη για σας, μπορείτε να απευθυνθείτε κοντά του για να μελετήσει το σχέδιο μέσα από την ιστοσελίδα που δίνεται πιο κάτω και να δηλώσει συμμετοχή.

Όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου δίνονται στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl  του Υπουργείου Εργασίας. Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά όλες τις πτυχές του Σχεδίου. Η ΠΟΣΠΦ θα ετοιμάσει και θα κοινοποιήσει σύντομα ένα απολοποιημένο οδηγό για αιτήσεις, για διευκόλυνση όλων των ασθενών.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για πληροφορίες και βοήθεια που πιθανόν να χρειασθείτε.

Καλή Επιτυχία.