Νέα & Ανακοινώσεις
28/06/2017
Σχολή Γονέων
Ο Σύνδεσμος μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του θα δημιουργήσει ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων. Η ομάδα θα γίνεται με βιωματικό τρόπο και θα περιλαμβάνει συζήτηση και στήριξη για θέματα που απασχολούν τους γονείς Η ομάδα θα διεκπεραιωθεί μέσα από έξι δίωρες συναντήσεις σε περίοδο τριών μηνών και θα λειτουργήσει σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ο Σύνδεσμος θα επιχορηγήσει μέρος του κόστους. Ο κάθε συμμετέχοντας θα πληρώνει €6 για κάθε συνάντηση.