Νέα & Ανακοινώσεις
28/06/2017
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης Παιδιών 7-10 χρονών
Ο Σύνδεσμος θα διοργανώσει εργαστήρια για τα παιδιά 7-10 χρονών. Στόχος των εργαστηρίων είναι τα παιδιά να διασκεδάσουν αλλά και να μάθουν μέσα από το παιγνίδι να αντιμετωπίζουν τις φοβίες και τις δυσκολίες τους, να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να επικοινωνούν με τους άλλους Το κόστος των εργαστηρίων θα το αναλάβει εξολοκλήρου ο Σύνδεσμος