Νέα & Ανακοινώσεις
29/03/2018
Θέση Εργασίας

 Θέση εργασίας

Λειτουργός Γραμματειακών Υπηρεσιών

Ο Σύνδεσμος ενδιαφέρεται για την πλήρωση της άνω θέσης

Προσόντα και εμπειρία

Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών, ή κάτοχος τίτλου σπουδών σε Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή Κοινωνικές Σπουδέ ή Μαρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις ή και
άλλο συναφή κλάδο.
Καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
Γνώσεις Λογιστικών
Άριστη γνώση Microsoft Office, word, Excel, Power Point, Outlook
Πείρα στην σύνθεση επιστολών
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότα και εχεμύθεια
Άδεια οδήγησης και κάτοχος ιδιόκτητου αυτοκινήτου
Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση
κοινωνικής προσφοράς

Εργασιακά καθήκοντα:

Τήρηση Λογιστικών βιβλίων του Συνδέσμου
Τήρηση αρχείου Μελών και Κάρτα Μέλους
Διεκπαιρέωση εξωτερικών εργασιών, εντός και εκτός Λευκωσίας
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη για πληρωμή της ετήσιας συνδρομής,
ενημέρωση για τις εκδηλώσεις/δραστηριότητες
Προώθηση του ετήσιου λαχνού, Παγκύπριου εράνου και συμμετοχή στην
προώθηση των βραχιολιών
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δραστηριότητες
Ετοιμασία καρτών για εισφορές, (βαπτίσεις, γάμους)
Παρουσία σε κηδείες για λήψη εισφορών εντός και εκτός Λευκωσίας
Γραμματειακή υποστήριξη
Εργάζεται εκτός προκαθορισμέων ωρών εργασίας, Σαββατοκυριάκα,
αργίες, όταν παραστεί ανάγκη εντός και εκτός Λευκωσίας

Για παιρετέρω πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Σύνδεσμο
στο τηλέφωνο 22315196

Αιτήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 στο email pediheart@cytanet.com.cy ή
στο φαξ 22315598