Νέα & Ανακοινώσεις
26/05/2012
Γενική Συνέλευση του ECHDO


Γενική Συνέλευση ECHDO <European Congenital Heart Disease Organisations>
26-27 Μαϊου 2012 στην Κωσταντινούπολη

Στις 23-26 Μαϊου 2012 διοργανώθηκε στην Κωσταντινούπολη Συνέδριο της  Ευρωπαϊκής
Παιδιατρικής και Συγγενών Καρδιοπαθειών (AEPC). Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική Συνέλευση του ECHDO. Η ΕυρωπαΊκή Ομοσπονδία αποτελείται από 24 χώρες - συνδέσμους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στη συνέλευση ήταν τα παιδιά με Συγγενείς
Καρδιοπάθειες και το σύνδρομο Di George σε σχέση με τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Συγγενείς
Καρδιοπάθειες και έφηβοι, και η σωστή προβολή του εργου των συνδέσμων μέσω του Διαδικτύου καθώς
επίσης πληροφορίες μέσα από το Διαδίκτυο για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος στην ετήσια συνέλευση, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να προωθήσουμε διάφορα
θέματα που απασχολούν τα παιδιά, έφηβους και ενήλικες με Συγγενείς Καρδιοπάθειεςστον τόπο μας, 
Στόχος μας μέσα από τις συναντήσεις αυτές είναι τόσο η ενημέρωση και η ανταλλαγή εμπειριών
με άλλους αντίστοιχους συνδέσμους όσο και η εξεύρεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα οποία
θα βοηθήσουν για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με Συγγενή Καρδιοπάθειεα.