Νέα & Ανακοινώσεις
14/02/2013
14 Φεβρουαρίου

Ο Σύνδεσμος θέλοντας να τιμήσει την  Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών την  
14ην  Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Μακάριο Νοσοκομείο στις
14 Φεβρουαρίου η ώρα 11.00πμ.
θα διοργανώσει ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τον Ronald McDonalds για όλα τα παιδιά που
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς επίσης θα δοθούν σε όλα τα παιδιά δωράκια.