Ο Σύνδεσμος ετοίμασε πακέτα από καρδιάς για να στηρίξει οικογένειες μέλη του για τα Χριστούγεννα