Ο Σύνδεσμος με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες των μελών του για να τους προσφέρει το καλύτερο δυνατό διοργανώνει διάφορα  προγράμματα 

Πρόγραμμα Ψυχολογικής υποστήριξης

Σε συνεργασία με την Ψυχολόγο  Κυρία Άντρη Χριστούδια  παρέχει υπηρεσίες στήριξης, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης τόσον τους ίδιους τους παθόντες όσων και των οικογενειών τους.

  • Συναντήσεις ατομικής/οικογενειακής ψυχολογικής υποστήριξης
  • Σχολή Γονέων: Διοργανώνονται διάφορα εργαστήρια που στόχο έχουν την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους γονείς έτσι ώστε να μπορέσουν να ενδυναμώσουν και να στηρίξουν το παιδί με το θέμα υγείας του αλλά και να μπορέσει να ζήση με αυτοπεποίθηση και χαρά, πως επικοινωνούμε με το παιδί μας και το οικογενειακό περιβάλλον, προετοιμασία των γονέων αλλά και του παιδιού για την χειρουργική επέμβαση, κ.α.
  • Εργαστήρια για τους ίδιους του παθόντες για ενδυνάμωση και αυτοπεποίθηση
  • Βιωματικά εργαστήρια με την συμμετοχή γονέων και παθόντων.
  • Εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές διαλέξεις

Πρόγραμμα Στηρίζω

Ο Σύνδεσμος υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα μέλη του τα οποία μεταβαίνουν στο εξωτερικό για καρδιοχειρουργική επέμβαση του παιδιού τους όσες φορές και εάν χρειαστεί. 

Επίσης στηρίζει οικονομικά άπορες οικογένειες μέλη του κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ή εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο παραστεί ανάγκη.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Διοργανώνονται  εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες μέσω ΜΜΕ, στην Ιστοσελίδα, στο Facebook, μέσα από το ενημερωτικό φυλλάδιο, Διοργανώνεται  Εβδομάδα Συγγενών Καρδιοπαθειών 7-14 Φεβρουαρίου εκάστοτε έτους, Συμμετέχουμε σε συνέδρια εντός και εκτός Κύπρου, κ.α

Πρόγραμμα Αποκατάστασης

Σε συνεργασία με τους Παιδοκαρδιολόγους η και άλλους φορείς διοργανώνονται  διάφορα προγράμματα με απώτερο σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με Συγγενή Καρδιοπάθεια όπως:

  • Άσκηση και Συγγενείς Καρδιοπάθειες
  • Εγκυμοσύνη και Συγγενείς Καρδιοπάθειες
  • Μαθησιακές δυσκολίες και Συγγενείς Καρδιοπάθειες
  • Επαγγελματική κατάρτιση
  • Ενημερωτικές διαλέξεις με Παιδοκαρδιολόγους