Ο Σύνδεσμος διαθέτει προς πώληση λαχεία μετά την σχετική άδεια του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Άδειας Α/Α 26?2021 στην τιμή των €2 έκαστος

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 25ην Φεβρουαρίου 2022 με πλούσια δώρα

Μπορείτε να προμηθευτείτε λαχεία από το γραφείο του Συνδέσμου